Privacybeleid

Privacyverklaring Karin Zwart
Geldig vanaf 1 februari 2019
Wanneer je op mijn website actief bent of contact met mij opneemt deel je soms persoonsgegevens
met mij. Ik ga zorgvuldig met deze gegevens om en houd mij aan de hierbij geldende wet- en
regelgeving. Deze wetten gaan over het bewaren en gebruiken van uw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring leg ik je uit welke gegevens ik van je verzamel en wat ik met deze gegevens doe.
Deze privacyverklaring geldt voor alle interactie tussen jou en Karin Zwart, de manier van
communicatie maakt daarbij niet uit.
Karin Zwart, gevestigd aan de Stellingmolenstraat 87 te Almere, is verantwoordelijke voor de
verwerking van de persoonsgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring. Je kunt vragen of
opmerkingen betreffende jouw privacy versturen naar info@karinzwart.nl.
Wat zijn persoonsgegevens?
Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn
persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige
van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere
persoonsgegevens.
Bijzondere persoonsgegevens
Ik verwerk geen bijzondere persoonsgegevens.
Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan
echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er
van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder
toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@karinzwart.nl en dan
verwijder ik deze informatie.
Wanneer verwerk ik jouw persoonsgegevens?

 1. Om je te kunnen helpen als je vragen hebt.

Ik help je graag verder als je ergens tegenaan loopt of een vraag voor mij hebt. Je kunt mij bellen, e-
mailen, een formulier invullen of een brief sturen. Om je verder te kunnen helpen sla ik een aantal

gegevens van je op. Op die manier weet ik wie je bent en kan ik ook bij het volgende contactmoment
terugvinden waar we het over hebben gehad.
Als je vragen voor mij hebt dan sla ik de volgende gegevens van je op:

 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
  Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.
 1. Om offertes op te stellen en naar je te versturen.
  Voordat ik voor je aan de slag ga kan ik je natuurlijk een offerte toesturen. Hiervoor sla ik de
  volgende gegevens van je op:
 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Klantnummer
  Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang.
 1. Om een overeenkomst uit te voeren en afspraken met je te kunnen maken.
  Als je bij mij producten of diensten afneemt dan wil je natuurlijk goed geholpen worden en
  ontvangen wat je hebt gevraagd. Ik sla de volgende gegevens op voor het uitvoeren van een
  overeenkomst:
 • N.A.W. gegevens
 • Klantnummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige door jou aangeleverde persoonsgegevens
  Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; uitvoering van de overeenkomst.
 1. Om je te kunnen factureren & incasseren.
  De door jou afgenomen producten of diensten moeten natuurlijk ook betaald worden. Als je dit toch
  niet doet dan start ik een incassotraject. In verband met facturatie & incasso sla ik de volgende
  gegevens van je op:
 • N.A.W. gegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Klantnummer
  Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; wettelijke verplichting.
 1. Om je op de hoogte te houden van wijzigingen in onze dienstverlening.
  Wanneer ik wijzigingen doorvoer in mijn dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring
  of overige belangrijke zaken dan stel ik je hiervan graag op de hoogte. Als je hiermee akkoord gaat
  dan gebruik ik de volgende gegevens om je in mijn nieuwsbrief systeem te verwerken:
 • Naam
 • Emailadres
  Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; toestemming.

Cookies en vergelijkbare technieken die ik gebruik
Karin Zwart gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer, tablet of
telefoon.
Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit zodat de website werkt zoals bedoeld.
Daarnaast gebruik ik analytische cookies om het gedrag van mijn bezoekers te kunnen bestuderen en
aan de hand hiervan mijn website te kunnen verbeteren. Last but not least maak ik soms ook gebruik
van tracking cookies zodat ik je op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Dit zijn
bijvoorbeeld adverteerders en social media bedrijven.
Als ik je toestemming nodig heb om cookies te mogen plaatsen dan vraag ik je dit tijdens je eerste
bezoek aan mijn website. Ik verwijs je daarbij ook naar mijn cookie verklaring.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat.
Doorgifte aan partners
Ik werk voor het uitvoeren van mijn dienstverlening samen met verschillende leveranciers en
partners. Deze leveranciers & partners zijn onder andere partijen die:

 • Mijn nieuwsbrieven versturen
 • Mijn post versturen
 • Mijn betalingen & incasso’s afhandelen
 • Mijn webhosting verzorgen
  Met subverwerkers heb ik verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten
  om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Ik werk alleen samen met partners die kunnen
  voldoen aan de AVG wetgeving.
  Enkele van mijn partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Met deze partners
  heb ik passende maatregelen genomen welke contractueel via een verwerkersovereenkomst / Data
  Processing Addendum zijn afgesproken. Op deze manier zorg ik ervoor dat uw gegevens goed
  worden beschermd.
  Doorgifte aan derden
  In principe deel of verkoop ik je gegevens niet met personen of organisaties buiten Karin Zwart,
  behalve met partners zoals hierboven beschreven. Ook kan het zijn dat ik verplicht word om je
  gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.
  De beveiliging van jouw gegevens
  Karin Zwart heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om je
  persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, onrechtmatig of ongeautoriseerd gebruik en
  verlies.
  Alle partijen die jouw gegevens voor mij verwerken (subverwerkers) of in kunnen zien (denk aan
  medewerkers of inhuurkrachten) tekenen een verwerkersovereenkomst of
  geheimhoudingsverklaring.

Hoe lang worden jouw gegevens bewaard
Voor verschillende gegevensstromen hanteer ik verschillende bewaartermijnen. Natuurlijk heb je
altijd het recht om mij te verzoeken je gegevens te verwijderen. Zie hiervoor ook het kopje “Jouw
rechten”.
E-mail:
Afgehandelde e-mailberichten worden direct verwijderd. E-mail ouder dan 5 jaar wordt verwijderd
tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
Facturen en offertes:
Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Je gegevens
blijven tot die tijd aanwezig in mij facturatiesysteem.
Nieuwsbrief:
Je kunt je op ieder gewenst moment uw gegevens zelf uit mijn nieuwsbrief systeem verwijderen.
Jouw rechten
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken
tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karin Zwart. Ook heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je
persoonsgegevens sturen naar info@karinzwart.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Indien je verzoek betrekking
heeft op een cookie dan vraag ik je deze ook mee te sturen.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op je verzoek. Karin Zwart wil je er
tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale
toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Melden van een datalek
Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de
meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval
binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar
info@karinzwart.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.
Aansprakelijkheid
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Karin Zwart verwerkt ten
behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. Karin Zwart accepteert geen enkele
verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Wijzigingen in deze verklaring
De inhoud van deze privacyverklaring kan op ieder moment worden aangepast door Karin Zwart om
in te spelen op nieuwe ontwikkelingen op gebied van wet- of regelgeving of wijzigingen binnen mij
bedrijf.
Je kunt je abonneren op mijn nieuwsbrief waar ik je op de hoogte houd van eventuele wijzigingen. In
ieder geval raad ik je aan mijn privacyverklaring geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven
van mijn privacy beleid.
Door na wijzigingen gebruik te blijven maken van de diensten van Karin Zwart ga je akkoord met deze
wijzigingen.
Contact
Heb je verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun je contact opnemen met mij via de e-mail,
info@karinzwart.nl of per post:
Karin Zwart
T.a.v.: Karin Zwart
Stellingmolenstraat 87
1333 CH Almere
Karin Zwart is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32161148.